SPRÁVAJME SA KU KANALIZÁCII SLUŠNE!

Vážení zákazníci,

dňa 13.03.2020 Vám boli emailom oznámené informácie súvisiace so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus).

Súčasťou oznamu bolo aj upozornenie, v ktorom bol uvedený zoznam nežiadúcich prvkov v kanalizácii.

Vhadzovanie a splachovanie odpadov a látok, ktoré do kanalizácie nepatria (najmä vlhčených utierok) zapríčiňuje dennodenné poruchy čerpadiel a následné znefunkčnenie jednotlivých čerpacích staníc a celého systému verejnej kanalizácie.

Odstraňovanie týchto porúch je zbytočne časovo i finančne náročné.

Touto cestou si Vás preto opätovne dovoľujeme požiadať o ohľaduplnosť a disciplínu pri používaní kanalizácie, pretože kanalizácia funguje tak, ako sa k nej správame…

Dajme si preto záležať na tom, aby sa do kanalizácie dostala skutočne len odpadová voda!

Veľa zdravia Vám praje tím AVS