HLÁSENIE STAVU VODOMERU

AKO CHCETE NAHLÁSIŤ ODPOČET?

HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM ONLINE FORMULÁRU

(vždy štvormiestne)
(8 až 10 miestne číslo)

HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM TELEFÓNU

Stav vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle nášho zákazníckeho centra +421 2 54 41 05 04, v pracovných dňoch od 08:00 – 15:00 hod.

Stav vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle nášho zákazníckeho centra
+421 2 54 41 05 04,
v pracovných dňoch od 08:00 – 16:00 hod.

HLÁSENIE PROSTREDNÍCTVOM E-MAILU

Stav vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom emailu na info@a-vs.sk

Vzor emailu:

Peter Chmelo, Černicová 19, Chorvátsky Grob, 2385, č. v. 123456789, stav 100 m³, 15.01.2015