DISTRIBÚCIA VODY

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výsledky vykonaných rozboroch vôd určených na ľudskú spotrebu:

Lokalita Chorvátsky Grob – časť Čierna Voda

2021

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda AR-21-KT-006156-01 10.03.2021 Vyhovuje
Pitná voda AR-21-KT-004198-01 20.02.2021 Vyhovuje

 

2020

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 60608/2020 16.10.2020 Vyhovuje
Pitná voda 46428/2020 13.08.2020 Vyhovuje
Pitná voda 25729/2020 13.05.2020 Vyhovuje
Pitná voda 13095/2020 31.03.2020 Vyhovuje
Pitná voda 6495/2020 20.02.2020 Vyhovuje

 

2019

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 110996/2019 08.11.2019 Vyhovuje
Pitná voda 95469/2019 16.09.2019 Vyhovuje
Pitná voda 81165/2019 29.07.2019 Vyhovuje
Pitná voda 44853/2019 20.05.2019 Vyhovuje
Pitná voda 20048/2019 25.03.2019 Vyhovuje
Pitná voda 24538/2019 14.03.2019 Vyhovuje
Pitná voda 2278/2019 17.01.2019 Vyhovuje

 

2018

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 132477/2018 28.11.2018 Vyhovuje
Pitná voda 110905/2018 25.10.2018 Vyhovuje
Pitná voda 107444/2018 02.10.2018 Vyhovuje
Pitná voda 49317/2018 25.06.2018 Vyhovuje
Pitná voda 65387/2018 18.06.2018 Vyhovuje
Pitná voda 11743/2018 19.02.2018 Vyhovuje
Pitná voda 2499/2018 18.01.2018 Vyhovuje

 

2017

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 139375/2017 28.11.2017 Vyhovuje
Pitná voda 108476/2017 13.09.2017 Vyhovuje
Pitná voda 58994/2017 23.05.2017 Vyhovuje
Pitná voda 42386/2017 24.04.2017 Vyhovuje
Pitná voda 2985/2017 25.01.2017 Vyhovuje


Lokalita Miloslavov – Nový Miloslavov

2021

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda AR-21-KT-004191-01 22.02.2021 Vyhovuje

 

2020

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 27229/2020 20.05.2020 Vyhovuje
Pitná voda 67135/2020 13.11.2020 Vyhovuje


Lokalita Miloslavov – Východ

2020

Materiál Protokol o skúške Dátum Výsledok
Pitná voda 27228/2020 20.05.2020 Vyhovuje
Pitná voda 67136/2020 13.11.2020 Vyhovuje
 

Zabezpečujeme opravu meradiel, overovanie meradiel a distribúciu meradiel.

  • Výmena meradla na požiadavku odberateľa (napríklad pri tečúcej vode, pri zmrznutom alebo inak poškodenom meradle, pri meradle určenom na úradné preskúšanie).
  • Odobratie meradla v rámci ukončenia odberu pitnej vody, rekonštrukcia verejnej časti vodovodnej prípojky a podobne.
  • Úprava vodomerných zostáv.

Radi vám poskytneme všetky naše informácie o prevencii pred možnosťou poškodenia meradla. V prípade záujmu nás kontaktujte alebo vyplňte objednávku na práce.