AKTUALITY2021-01-19T08:23:14+01:00

AKTUALITY

OZNAMY

Pozastavenie preberania žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v období od 01. 12. 2020 do 28. 02. 2021 AVS pozastavuje preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.

Doručené žiadosti budú zákazníkom vrátené s vyššie uvedeným zdôvodnením.

Od 01.01.2021 je možné vykonávať úhrady faktúr len na účet v Tatra banka a.s.

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX

Vážení zákazníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (COVID-19) Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. rozhodla, že:

prevádzku Zákazníckeho centra dočasne uzatvára až do odvolania.

Pre vybavenie žiadosti a poskytnutie informácií Vás prosíme o využitie bezkontaktnej komunikácie:

  • e-mail info@a-vs.sk;
  • t.č. 02/54410504;
  • pošta Panenská 7, 811 03 Bratislava;
  • osobne do schránky pri vstupe do budovy Zákazníckeho centra AVS, Panenská 7, Bratislava.

Pripájanie nových zákazníkov a činnosti súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V záujme ochrany zdravia a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 považujeme za nevyhnutné, chrániť zdravie nás všetkých.

S pozdravom tím AVS

Zverejnené: 14.10.2020

ODSTÁVKY

 

PORUCHY

BLOG

Load More Posts
Go to Top