AKTUALITY2021-09-03T07:44:51+02:00

AKTUALITY

OZNAMY

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody z dôvodu odstránenia poruchy

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom lokality Hlavný dvor, že:

dňa: 03.09.2021 (piatok) v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov lokality Hlavný dvor, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie

Tím AVS, s.r.o.

Výzva na šetrenie pitnej vody

Vážení odberatelia,

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. zaznamenala počas uplynulých dňoch zvýšený odber pitnej vody. Aby sa zabránilo v nasledujúcom období poklesu tlakových pomerov v rozvodnej sieti, žiadame odberateľom, aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju na napúšťanie bazénov, polievanie trávnikov a záhrad, umývanie vozidiel a pod. s platnosťou od 07.07.2021 do 31.08.2021.

S pozdravom Tím AVS

 

Vážení odberatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že odpočet vodomeru sa na Vašom odbernom mieste bude vykonávať v termíne:

23.06.2021 – 30.06.2021 v čase 08:00 – 15:00 hod.

Podrobný rozpis odpočtov vodomerov:
Harmonogram odpočtov vodomerov jún 2021_Chorvátsky Grob
Harmonogram odpočtov vodomerov jún 2021_Miloslavov, Rusovce, Dunajská Lužná

V súvislosti s odpočtom vodomeru si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste:

 • vyčerpali zo šachty vodu,
 • sprístupnili svoju vodomernú šachtu,
 • odstránili zo šachty predmety, ktoré sa vo/na vodomernej šachte nemajú nachádzať,
 • zabezpečili rebrík, pokiaľ vodomerná šachta nemá zabudované bezpečnostné šachtové stúpadlá.

Pokiaľ v čase plánovaného odpočtu vodomeru nebudete prítomný na adrese Vášho odberného miesta, stav vodomeru nám oznámte do 5 kalendárnych dní od dátumu plánovaného odpočtu, podľa pokynov uvedených na odpočtovom lístku zanechanom odpočtárom na Vašom odbernom mieste.

Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na nasledovné informácie:

 • odčítaný, resp. nahlásený stav vodomeru bude zaevidovaný a vyfakturovaný k 30.06.2021,
 • vyúčtovacia faktúra bude vystavená a odoslaná v priebehu júla 2021,
 • odpočtové hárky podpisovať nebudete.

Dodržaním týchto pokynov prispejete k plynulému odpočtu vodomerov a následnej fakturácii.

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

S pozdravom tím AVS

Od 01.01.2021 je možné vykonávať úhrady faktúr len na účet v Tatra banka a.s.

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX

Vážení zákazníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (COVID-19) Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. rozhodla, že:

prevádzku Zákazníckeho centra dočasne uzatvára až do odvolania.

Pre vybavenie žiadosti a poskytnutie informácií Vás prosíme o využitie bezkontaktnej komunikácie:

 • e-mail info@a-vs.sk;
 • t.č. 02/54410504;
 • pošta Panenská 7, 811 03 Bratislava;
 • osobne do schránky pri vstupe do budovy Zákazníckeho centra AVS, Panenská 7, Bratislava.

Pripájanie nových zákazníkov a činnosti súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V záujme ochrany zdravia a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 považujeme za nevyhnutné, chrániť zdravie nás všetkých.

S pozdravom tím AVS

Zverejnené: 14.10.2020

ODSTÁVKY

Oznámenie o dočasnom prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje odberateľom, že:

dňa: 26.07.2021 v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu periodickej výmeny centrálneho fakturačného meradla do obce Chorvátsky Grob, časť Čierna voda spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Za znížený komfort bývania spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím AVS, s.r.o.

Oznámenie o dočasnom prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom lokalít Monarská Alej II., Triangel, Hrudky, KIA, že:

dňa: 22.06.2021 v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu realizácie prevádzkových úkonov na vodovodnej sieti v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Náhradné zásobovanie mobilnou cisternou zabezpečené n e b u d e .

Za znížený komfort bývania spôsobený prerušením dodávky pitnej vody sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie.

Tím AVS, s.r.o.

PORUCHY

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody z dôvodu odstránenia poruchy

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom lokality Hlavný dvor, že:

dňa: 03.09.2021 (piatok) v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov lokality Hlavný dvor, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie

Tím AVS, s.r.o.

Oznámenie o prerušení dodávky pitnej vody z dôvodu odstránenia poruchy

Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. oznamuje obyvateľom lokality 5 element, ulice Golfová a Jazdecká, že:

dňa: 16.08.2021 (pondelok) v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

bude dočasne prerušený prívod vody z verejného vodovodu z dôvodu odstránenia poruchy na vodovodnej sieti.

Dovoľujeme si požiadať obyvateľov lokality 5 element, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali vodovodné uzávery vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripravili primerané zásoby vody.

Poruchu sa budeme snažiť odstrániť v čo najkratšom čase. Za znížený komfort bývania, spôsobený prerušením dodávky pitnej vody, sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za pochopenie

Tím AVS, s.r.o.

BLOG

Load More Posts
Go to Top