AKTUALITY2020-07-21T07:27:46+02:00

AKTUALITY

OZNAMY

!!! UPOZORNENIE OD 01.07.2020 – ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA !!!

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX
Do 31.12.2020 je možné vykonávať úhrady faktúr aj na účet v UniCredit Bank.

Vážení zákazníci,

v súvislosti s pretrvávajúcimi preventívnymi opatreniami  je prevádzka Zákazníckeho centra AVS, s.r.o. obnovená v obmedzenom režime.

Vybavení budú zákazníci iba s vopred individuálne dohodnutým termínom za podmienky dodržania platných hygienických opatrení.

V záujme ochrany zdravia si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste naďalej prednostne využívali formu bezkontaktnej komunikácie prostredníctvom e-mailu info@a-vs.sk, telefónneho číslo 02/54410504 alebo písomnú korešpondenciu.

S pozdravom tím AVS

ODSTÁVKY

PORUCHY

Aktuálne spoločnosť AVS neeviduje žiadne poruchy na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii.

Go to Top