AKTUALITY2021-01-04T14:11:29+01:00

AKTUALITY

OZNAMY

Vážení zákazníci,

z dôvodu poruchy poskytovateľa telekomunikačných služieb, nie je možné dovolať sa na Zákaznícku linku AVS. Na odstránení poruchy sa pracuje.

V prípade potreby môžete kontaktovať číslo poruchového dispečingu 0905 800 203.

Za porozumenie ďakujeme.

Výzva na nahlásenie stavu vodomeru k 31.12.2020

Vážený zákazník,

v súvislosti s blížiacim sa vyúčtovaním vodného a stočného k 31.12.2020 si Vás dovoľujeme informovať, že AVS, s.r.o. vyúčtovanie vodného a stočného k 31.12.2020 vykoná na základe Vami nahláseného stavu vodomeru (najbližšie odpočty k vyúčtovaniu budú pracovníci AVS s.r.o. realizovať k 30.06.2021 v priebehu kalendárneho roka 2021).

V prípade nenahlásenia stavu vodomeru do požadovaného termínu, bude stav vypočítaný na základe priemernej spotreby zaznamenanej v predchádzajúcom období, prípadne podľa smerných čísel v zmysle Vyhlášky 397/2003 Z.z.

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť najneskôr do 31.12.2020 prostredníctvom:

Pre správnu identifikáciu uvádzajte údaje v tvare: číslo odberného miesta, číslo vodomeru, stav (m³), meno a priezvisko, adresa odberného miesta, dátum odpočtu.

Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na nasledovné informácie:

    • nahlásený stav vodomeru bude zaevidovaný a vyfakturovaný k 31.12.2020;
    • na vyúčtovacej faktúre (doručenej v priebehu januára 2021) bude uvedený nový Harmonogram zálohových platieb pre obdobie od 01.01.2021 do 30.06.2021;
    • je potrebné zmeniť doterajší trvalý príkaz a nastaviť ho v zmysle nového Harmonogramu budúcich platieb uvedených na vyúčtovacej faktúre. V opačnom prípade neručíme za správne párovanie platieb.

 

Požehnané Vianoce a úspešný rok 2021 praje tím AVS, s.r.o.

 

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v dňoch 16.12.2020 a 23.12.2020 nebude v prevádzke Zákaznícke centrum a Zákaznícka linka AVS.

Pozastavenie preberania žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vám oznámiť, že v období od 01. 12. 2020 do 28. 02. 2021 AVS pozastavuje preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, ktoré sa týkajú realizácie vodovodnej prípojky alebo rekonštrukcie vodovodnej prípojky.

Doručené žiadosti budú zákazníkom vrátené s vyššie uvedeným zdôvodnením.

Vážení zákazníci,

v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu (COVID-19) Agilita vodárenská spoločnosť s.r.o. rozhodla, že:

prevádzku Zákazníckeho centra dočasne uzatvára až do odvolania.

Pre vybavenie žiadosti a poskytnutie informácií Vás prosíme o využitie bezkontaktnej komunikácie:

  • e-mail info@a-vs.sk;
  • t.č. 02/54410504;
  • pošta Panenská 7, 811 03 Bratislava;
  • osobne do schránky pri vstupe do budovy Zákazníckeho centra AVS, Panenská 7, Bratislava.

Pripájanie nových zákazníkov a činnosti súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadovej vody sú plnohodnotne zabezpečené.

V záujme ochrany zdravia a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19 považujeme za nevyhnutné, chrániť zdravie nás všetkých.

S pozdravom tím AVS

Zverejnené: 14.10.2020

!!! UPOZORNENIE OD 01.07.2020 – ZMENA BANKOVÉHO SPOJENIA !!!

Banka: Tatra banka a.s.
Bankový účet: 2943082821/1100
IBAN: SK9811000000002943082821
SWIFT: TATRSKBX
Do 31.12.2020 je možné vykonávať úhrady faktúr aj na účet v UniCredit Bank.

ODSTÁVKY

 

PORUCHY

Go to Top