Význam vody pre človeka

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Nenahraditeľné vlastnosti vody sú zdrojom výživy ľudí, súčasťou biosféry a dôležitou energetickou surovinou.

Voda sa podieľa na čistote, hygiene a zdraví ľudí. Je nevyhnutná pri trávení a metabolizme, pri regulácii telesnej teploty či pri vylučovaní odpadových látok z tela. Slúži tiež na transport kyslíka a živín v tele a cirkuláciu krvi.

Ako prispieť ku kvalite pitnej vody

Zhoršiť kvalitu pitnej vody môžu aj zdanlivé maličkosti. Všetko závisí od kvality vnútorných rozvodov a ich riadnej údržby, za ktoré zodpovedá vlastník nehnuteľnosti.

Ponúkame zopár príkladov, ktoré môžu spôsobovať znečistenie vody u Vás doma:

 • nepoužívané vnútorné rozvody a vodovodné príslušenstvo (staré vodovodné batérie, staré umývadlá a pod.), kde sa môže držať stojatá voda, v ktorej dochádza k množeniu baktérií,
 • neudržiavané vodovodné batérie sú tiež miestom pre tvorbu baktérií,
 • spätné nasatie vody spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných potrubiach – voda už použitá môže byť náhodne nasatá a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete (napr.: na záhrade – ak nechávate polievaciu hlavicu v kaluži vody alebo ponorenú v nádrži, v sude s vodou alebo ak v domácnosti nechávate sprchovú hlavicu vo vani plnej vody).

Ako správne používať vodu na konzumáciu:

 • pred pitím, hlavne ráno alebo po návrate z práce či z víkendu, nechávajte vodu na 30 sekúnd odtiecť – takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá len jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete, je naozaj čerstvá,
 • na pitie a varenie nepoužívajte teplú úžitkovú vodu.

Ak pitnú vodu skladujete:

 • uskladňujte vodu v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov,
 • používajte len čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín,
 • chráňte vodu pred prachom a zápachom,
 • vodu odporúčame uskladňovať mimo prístupu vzduchu a svetla (používajte uzatvárateľné fľaše alebo prikrývajte nádobu fóliou, nevystavujte vodu slnku).

Ako sa starať o vnútorné rozvody pitnej vody:

 • pravidelnou údržbou vodovodných batérií a ich príslušenstiev,
 • minimálne jedenkrát za štvrťrok odmontujte a vyčistite všetky zariadenia tvoriace súčasť vašej vodovodnej batérie – filtre, perlátory, pružné súčasti sprchy, atď.,
 • pokiaľ staviate alebo prestavujete vaše bývanie, s inštaláciou vnútorných rozvodov sa radšej obráťte na profesionálnu firmu,
 • ak inštaláciu zvládnete sami, zabráňte všetkému, čo môže spôsobiť nechcené zvyšovanie teploty vody (vedenie vodovodných trubiek v blízkosti kúrenia), zabráňte všetkým rizikám korózie (kontakt rôznych kovov, uloženie na zemi, a pod.).